ข่าวสุขภาพและกีฬา

ขอเชิญสมัครแข่งขันเทนนิสเยาวชนวลัยลักษณ์ประจำปี 2559

โครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และชมรมเทนนิสสโมสรวลัยลักษณ์ ร่วมกับชมรมผู้ปกครองนักเทนนิสจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กำหนดจัดการแข่งขันเทนนิสเยาวชนวลัยลักษณ์ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2559 ณ สนามกีฬาเทนนิส มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประเภทการแข่งขัน มีดังนี้
1. ชายเดี่ยวอายุไม่เกิน 10 ปี
2. ชายเดี่ยวอายุไม่เกิน 12 ปี
3. ชายเดี่ยวอายุไม่เกิน 14 ปี
4. ชายเดี่ยวอายุไม่เกิน 16 ปี
5. ชายเดี่ยวอายุไม่เกิน 18 ปี
6. หญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 10 ปี
7. หญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 12 ปี
8. หญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 14 ปี
9. หญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 18 ปี

รางวัลการแข่งขัน
ชนะเลิศ (ถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร)
รองชนะเลิศอันดับ 1 (ถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร)
รองชนะเลิศอันดับ 2 (โล่ห์รางวัลและเกียรติบัตร)
สมัครและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (สุนันฑา ศรีเอียด) โทร. 075-673000 ต่อ 5718 หรือโทร. 092-2612666

หมายเหตุ คะแนนสะสมเข้าลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์


TOP