นักศึกษาสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรคว้ารางวัลจากการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับปริญญาบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 3 (RUCA III)