มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัย จัดกิจกรรม “วลัยลักษณ์สงกรานต์สืบสานประเพณี” ประจำปี 2559