ข่าวทั่วไป

กิจกรรมเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร "โครงการปั่นจักรยานกตัญญู รักพ่อ-แม่ รักษ์ฟ้า รักน้ำ รักแผ่นดิน"เมื่อเร็วๆ นี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับชมรมจักรยานจังหวัดนครศรีธรรมราช ชมรมจักรยานอำเภอท่าศาลา และชมรมจักรยานนบพิตำ เป็นเจ้าภาพร่วมให้การต้อนรับคณะเยาวชนจากโครงการปั่นจักรยานกตัญญู รักพ่อ-แม่ รักษ์ฟ้า รักน้ำ รักแผ่นดิน ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่เยาวชนจากจังหวัดต่าง ๆ ปั่นจักรยานไปยังทุกภูมิภาคของประเทศไทยในช่วงปิดเทอม เพื่อศึกษาเรียนรู้พระราชกรณียกิจตามโครงการในพระราชดำริ เพื่อรณรงค์ให้เยาวชนประชาชนคนไทยเกิดความรัก ความสามัคคี รู้คุณชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ทั้งนี้ โครงการได้พิจารณาคัดเลือกจังหวัด สถาบันการศึกษาที่มีความเข้มแข็ง มีชื่อเสียงและมีโครงการพระราชดำริ โดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับเกียรติร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมที่ดีมีประโยชน์ต่อเด็ก เยาวชน และชาติบ้านเมือง ในครั้งนี้ด้วย

โอกาสนี้ พลตรีศรีศักดิ์ เลิศล้ำ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้กล่าวต้อนรับคณะเยาวชนที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมและพักค้างคืนในมหาวิทยาลัย โดยคณะผู้จัดจากส่วนประชาสัมพันธ์ ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพสโมสรวลัยลักษณ์ ส่วนกิจการนักศึกษา ฟาร์มมหาวิทยาลัย และโครงการอุทยานพฤกษศาสตร์ พี่ๆ นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัย รวมทั้งนักปั่นจากภาคีเครือข่ายร่วมได้จัดเตรียมกิจกรรมไว้มากมายเริ่มจากการปั่นจักรยานเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย อาทิ ศูนย์การแพทย์ ฟาร์มมหาวิทยาลัย โบราณสถานตุมปัง อุทยานพฤกษศาสตร์ ต่อด้วยพิธีถวายราชสักการะโดยการปลูกต้นไม้พระราชทาน "ต้นพะยอม" และต้นไม้มงคลต่าง ๆ ในพื้นที่อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "บทบาทของเยาวชนต่อกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม" โดยได้เกียรติจากประธานชมรมจักรยานจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้แทนชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประธานชมรมประดู่อาสา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และคณะเยาวชนในโครงการรปั่นจักรยานกตัญญูฯ ร่วมพูดคุย

ภาพกิจกรรม

TOP