ข่าวทั่วไป

ขอเชิญร่วมพิธีเปิดและชมนิทรรศการสัญจร "เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Exhibition on Sustainable Development Goals"

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ องค์การสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย ขอเชิญร่วมพิธีเปิดและชมนิทรรศการสัญจร "เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Exhibition on Sustainable Development Goals" ในวันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2559 ณ โถงนิทรรศการ ชั้น 1 อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โดยลงทะเบียนรับเอกสาร ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ นิทรรศการจัดแสดง ระหว่างวันที่ 4-20 พฤษภาคม 2559

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. No worries, just click here to download the PDF file.It appears your Web browser is not configured to display PDF files. No worries, just click here to download the PDF file.It appears your Web browser is not configured to display PDF files. No worries, just click here to download the PDF file.


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://clm.wu.ac.th

TOP