ขอเชิญร่วมพิธีเปิดและชมนิทรรศการสัญจร "เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Exhibition on Sustainable Development Goals"