ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

เชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ อ.สมฤทธิ์ ลือชัย

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ หัวข้อ "เล่าเรื่องประวัติศาสตร์และมรดกไทยให้ถูกใจนักท่องเที่ยว: อยุธยาเมืองท่าแห่งสยามและขอมสามมิติ" วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.00-17.00 น. ณ อาคารเรียนรวม 7 ห้อง 217 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

*****

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 เมษายน 2557 ได้ที่: http://docs.google.com/forms/d/1reEH_LdscLX3UanowLZQGG-lcFD5J4tXWrQ56eRQNNc/viewform?c=0&w=1

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://docs.google.com/forms/d/1reEH_LdscLX3UanowLZQGG-lcFD5J4tXWrQ56eRQNNc/view

TOP