สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ร่วมกับสถาบันวิจัย Interdisziplinäre Zentrum für Wissenschaftliches Rechnen (IWR), University of Heidelberg และ NECTEC จัดโครงการโรงเรียนฤดูร้อนวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ