ข่าวสมัครงาน

ขอเลื่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักวิชาการ สาขาวิชาฟิสิกส์ และสาขาวิชาชีววิทยา

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 8/2559 สังกัดสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาฟิสิกส์ จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาชีววิทยา จำนวน 1 อัตรา และกำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในวันที่ 25 เมษายน 2559 นั้น

มหาวิทยาลัยขอเลื่อนกำหนดการประกาศรายชื่อเป็นวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

TOP