ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์นิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการเป็นนักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยงให้กับโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช

ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดย รศ. ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี รศ. ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี นางอนันตนิจ ชุมศรี นางสาวศิริลักษณ์ ชุมเขียว และ นายไพโรจน์ เสนา อบรมเชิงปฎิบัติการเรื่องการทำวิจัย เป็นนักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยงให้กับครูกนกรัตน์ สิงห์นุ้ยและนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช และได้ส่งโครงงานวิจัยเรื่อง "Seasons and Climatic Factors Affecting Dengue Cases in Muang Nakhon Si Thammarat, Thailand" เข้าประกวดใน GLOBE International Virtual Science Fair

ทั้งนี้ โครงงานวิจัยดังกล่าวได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 2 โครงงานวิจัยจากนานาชาติไปร่วมนำเสนอโครงงานวิจัยที่ GLOBE Annual Conference, Estes Park, USA พร้อมเงินรางวัล $2000

TOP