ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานอุตสาหกรรม สังกัดอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ ม.วลัยลักษณ์

ตามที่โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานอุตสาหกรรม จำนวน 1 อัตรา นั้น

บัดนี้ ทางโครงการฯได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นางสาวโอปอล์ สิวะสุธรรม

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวเข้ารายงานตัวในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 น. ณ ห้องสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ ม.วลัยลักษณ์ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม จ.นครศรีธรรมราช

TOP