ประกาศผลการคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานอุตสาหกรรม สังกัดอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ ม.วลัยลักษณ์