ข่าวการศึกษา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำหน่ายหนังสือระเบียบการคัดเลือกฯ ประเภท Admissions ประจำปีการศึกษา 2559

เนื่องด้วย ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย หรือ ทปอ. ได้กำหนดปฏิทิน ให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำหน่ายระเบียบการคัดเลือกฯ ในประเภทแอดมิชชั่น ประจำปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่วันที่ัี่ 6 - 17 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช และจำหน่าย ณ ศูนย์วิทยบริการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 6 - 8 พฤษภาคม 2559 ระบบเปิดให้สมัครในวันที่ 10-17 พฤษภาคม 2559 ต่อไป

TOP