ข่าวทั่วไป

ขอแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการหน่วยบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี (TBI) อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผ่านการนำเสนอแผนธุรกิจ ได้สิทธิ์ไปเจรจาธุรกิจที่ประเทศฮ่องกง

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตร การเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการเทคโนโลยีสู่สากล (Internationalization program for Technopreneurship Development) และมีการนำเสนอแผนธุรกิจรองรับการเติบโตในตลาดสากล ของหลักสูตรดังกล่าว เมื่อวันพุธที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 08.30-17.30 น ณ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีความมุ่งมั่นและมีความพร้อมเพื่อเดินทางไปร่วมแสวงหาประสบการณ์ในการเจรจาธุรกิจในต่างประเทศ (ฮ่องกง) ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2559 โดยมีจำนวน 13 ผู้ประกอบการที่เป็นตัวแทนของอุทยานวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศ จาก 13 มหาวิทยาลัย ร่วมแข่งขันการนำเสนอแผนธุรกิจ นั้นผู้ประกอบการหน่วยบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี (TBI) อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย นายครินทร์ หวลถนอม ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ Richproducts Natural Soap ผ่านการแข่งขันการนำเสนอแผนธุรกิจ (Pitching for International Market) ได้สิทธิ์ 1 ใน 7 ทีม ไปเจรจาธุรกิจที่ประเทศฮ่อง

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wusp.wu.ac.th/?p=1799

TOP