ขอแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการหน่วยบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี (TBI) อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผ่านการนำเสนอแผนธุรกิจ ได้สิทธิ์ไปเจรจาธุรกิจที่ประเทศฮ่องกง