ข่าวทั่วไป

ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ WMS Management Research National Conference #5 วันศุกร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2559 เวลา 9.00 -16.30 น. ณ โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช พบกับ

สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WMS) จัดประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ 5” (WMS Management Research Conference # 5) เพื่อนำเสนอผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ ในหัวข้อ “Innovative Strategies & Social Engagement” ในวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมทวิน โลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.การปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ "การคิดแบบนอกกรอบเพื่อการพัฒนาสังคมและปฏิรูปการศึกษาไทย” โดยคุณมีชัย วีระไวทยะ นายกสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

2.การนำเสนอบทความวิจัยจำนวน 80 บทความ จากมหาวิทยาลัย 24 แห่งทั่วประเทศ ครอบคลุมด้านการจัดการด้านการท่องเที่ยว การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการโลจิสติกส์และการดำเนินงาน การเงิน การตลาด การบัญชี การพัฒนาองค์กร เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นแนวคิดเกี่ยวกับ "Innovative Strategies & Social Engagement"

ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ท่านละ 1,500 บาท (ชำระเงินภายในวันที่ 13 พฤษภาคม 2559)

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://wms.wu.ac.th

โดยผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการจะได้รับบทความที่นำเสนอทั้งหมด พร้อมด้วยของที่ระลึก ได้แก่ แฟลชไดร์ฟความจุข้อมูล 8 GB (ภายในบันทึกบทความที่นำเสนอ) และกระเป๋าโน๊ตบุ๊ค

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 โทรศัพท์ 075-672-474 , 075-672-227 และ 075-672-201 โทรสาร 075-672-202 E-mail: wms.walailak@gmail.com เว็บไซต์ http://wms.wu.ac.th และเฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/WMSConferenceIt appears your Web browser is not configured to display PDF files. No worries, just click here to download the PDF file.เอกสารแนบ : กำหนดการ

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wms.wu.ac.th/

TOP