ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ WMS Management Research National Conference #5 วันศุกร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2559 เวลา 9.00 -16.30 น. ณ โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช พบกับ