ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง คว้า 4 รางวัล ในการนำเสนอเสวนาวิชาการประเพณีวิทยาศาสตร์การประมงครั้งที่ 11