ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ