ข่าวเด่น

เจ๋ง!นักศึกษานิเทศศาสตร์ มวล. คว้า 5 รางวัล การประกวดสายลับ ตรวจจับโฆษณานักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้ารับรางวัลการประกวดสายลับ ตรวจจับโฆษณา จากหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในงานวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย 2559 เมื่อเร็วๆนี้ ที่หอประชุมใหญ่ กรมประชาสัมพันธ์

การประกวดโครงการ สายลับ ตรวจจับโฆษณาครั้งที่ 5 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักนายกรัฐมนตรีจัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบันการศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค และการรู้เท่าทันสื่อโฆษณาที่โอ้อวดสรรพคุณเกินจริง และฝ่าฝืนกฎหมาย ใน 5 ประเภทได้แก่ สื่อภาพยนตร์โฆษณาทางวิทยุโทรทัศน์ สื่อโฆษณาทางวิทยุกระจายเสียง สื่อโฆษณาประเภทสิ่งพิมพ์ โฆษณาทางสื่อกลางแจ้ง และโฆษณาทางอินเทอร์เน็ต

ผลปรากฏว่า หลักสูตรนิเทศศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันโดยมีอาจารย์อาจารย์ ธนภร เจริญธัญสกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และสามารถคว้ารางวัลมาได้จำนวน 5 รางวัล ประกอบด้วย

1) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทสื่อวิทยุโทรทัศน์ นายชนกชนม์ กุลจินต์
2) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ นางสาวศานตมล คำโปร่ง
3) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทสื่อวิทยุกระจายเสียง นายธเนศ คำคง
4) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ และ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทสื่ออินเทอร์เน็ต และ/หรือ สื่อใหม่ นางสาวสุริยพร อามิตร
5) รางวัลชมเชย ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ นายวัชรพล แพทย์ขิม

ทั้งนี้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลชมเชย ได้รับทุนการศึกษา 7000 ,5000 , 2000 บาทพร้อมเกียรติบัตรตามลำดับ

ข่าวโดย นายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์
ภาพจากFacebook นิเทศศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์


TOP