11 พฤษภาคม 2559 : ขอเชิญเข้ารับฟังการประชาสัมพันธ์กองทุนความร่วมมือนิวตันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรม