ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

Walailak J Sci & Tech ฉบับใหม่เผยแพร่ Scientometrics ของวารสารในรอบ 6 ปี

วารสาร Walailak Journal of Science and Technology ปีที่ 13 ฉบับที่ 6 (Vol. 13 No. 6 June 2016 Information Technology) ออกเผยแพร่ออนไลน์แล้ว ประกอบด้วย บทความวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 7 เรื่อง จาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น, อุบลราชธานี, ธรรมศาสตร์, Birla Institute of Technology ประเทศอินเดีย, Khulna University ประเทศบังคลาเทศ, Moulay Ismail University ประเทศโมร็อคโค, Edith Cowan University ประเทศออสเตรเลีย และบทความพิเศษ เรื่อง Walailak Journal of Science and Technology - A Scientometric Analysis from 2010 to 2015


บทความพิเศษนี้ เป็นบทความต่อเนื่องจากบทความ Publications in Walailak Journal of Science and Technology from 2004 to 2009 ที่ตีพิมพ์ในวารสารปีที่ 7 ฉบับที่ 1 ในปี 2010 โดยได้เผยแพร่ Scientometric analysis ของวารสารใน 6 ปีต่อมา ซึ่งแสดงถึงพัฒนาการของวารสารได้เป็นอย่างดี


ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดบทความได้ที่ เว็บไซต์วารสาร (http://wjst.wu.ac.th) และชมคลิปวีดีโอแนะนำวารสารได้ทาง เฟซบุ๊ค เครือข่ายวิจัยวลัยลักษณ์ หรือ เฟซบุ๊ค Walailak Journal


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wjst.wu.ac.th

TOP