ข่าวการศึกษา

การจำหน่ายหนังสือระเบียบการคัดเลือกฯ Admissions

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำหน่ายหนังสือระเบียบการคัดเลือกฯ Admissions ประจำปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่วันนี้ - 17 พฤษภาคม 2559 หรือ จนกว่าหนังสือจะหมด สามารถซื้อได้ที่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ตั้งแต่ 09.00 - 15.00 น.

TOP