ข่าวเด่น

นิทรรศการเป้าหมายพัฒนาที่ยั่งยืน ที่ม.วลัยลักษณ์ 4-20 พ.ค.’59เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 ดร. แดเนียล เคอร์เทส ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย เป็นประธานเปิดนิทรรศการ “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” (Exhibition on Sustainable Development Goals) ซึ่งสำนักงานประสานงานองค์การสหประชาชาติในประเทศไทยและมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดขึ้น โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วัลลา ตันตโยทัย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับที่อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา ม.วลัยลักษณ์

ดร. แดเนียล เคอร์เทส กล่าวโดยมีใจความสำคัญว่า ประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ 193 ประเทศรวมถึงรัฐบาลไทย ได้มีมติเป็นเอกฉันท์รับรอง “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ข้อ” เพื่อขจัดปัญหาความยากจนให้หมดไป ต่อต้านกับความอยุติธรรมและความไม่เท่าเทียมกัน แก้ไข และ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ไม่แน่นอน ในอีก 15 ปีข้างหน้า ซึ่งเป้าหมายเหล่านี้ทุกประเทศและทุกๆคนจะสำเร็จได้ ต้องให้ทุกคนได้รับรู้และร่วมมือกัน

นิทรรศการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศไทย เน้นความสำคัญของเป้าหมายสำหรับคนไทย โดยเน้นความร่วมือมือระหว่างองค์สหประชาชาติประจำประเทศไทยและรัฐบาลไทย โดยนิทรรศการออกแบบมาเพื่อประชาชนทั่วไป มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีกิจกรรมโต้ตอบและสื่อการศึกษาที่ทันสมัยและส่งเสริมการมีส่วนร่วมอีกด้วย

โอกาสนี้จึงขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไป ร่วมชมนิทรรศการเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” (Exhibition on Sustainable Development Goals) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-20 พฤษภาคม 2559 ณ อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประมวลภาพ

ข่าวและภาพโดยส่วนประชาสัมพันธ์

TOP