มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง 10 ปี Pharmacy Running-Walking Together