ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง 10 ปี Pharmacy Running-Walking Togetherเนื่องในโอกาสวันสถาปนาก่อตั้งสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ครบรอบ 10 ปี เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง 10 ปี Pharmacy Running-Walking Together โดยมีบุคลากร นักศึกษา นักกรีฑาทีมชาติ และชาวต่างชาติ และผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ กว่า 500 คน

โอกาสนี้ ดร.ภญ.จิราพร ชินกุลพิทักษ์ คณบดี สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิด กิจกรรมเดิน-วิ่ง 10 ปี Pharmacy Running-Walking Together ณ บริเวณหน้าอาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งกิจกรรมมีการแบ่งประเภทการวิ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ ประเภทฟันรันชาย-หญิง ระยะทาง 4.3 กม.และประเภทมินิมาราธอน ระยะทาง 10.5 กม. โดยแบ่งรุ่นเป็น มินิมาราธอนชาย : ประเภททั่วไป/อายุ30-39ปี/40-49ปี/50-59ปี/60-69ปี/70ปีขึ้นไป (จำนวน6รุ่น) และมินิมาราธอนหญิง : ประเภททั่วไป/อายุ30-39ปี/40-49ปี/50ปีขึ้นไป (จำนวน4รุ่น) ซึ่งผู้เข้าเส้นชัยทุกคนจะได้รับเหรียญรางวัลเป็นที่ระลึก อีกทั้งผู้เข้าเส้นชัยใน 10 อันดับแรกของแต่ละรุ่นจะได้รับถ้วยรางวัล เงินรางวัล และของรางวัลอีกด้วย โดยมีการปล่อยตัวนักวิ่งทั้งสองประเภท ณ บริเวณหน้าอาคารไทยบุรี ใช้เส้นทางวิ่งทั้งสองประเภทไปตามถนนภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการตอบรับจากนักวิ่งจากจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศ เช่น นักวิ่งจากชมรมวิ่งลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช, นักวิ่งจากบ้านไฟฟ้า จังหวัดสุราษฎร์ธานี ,ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ สุราษฎร์ธานี, และนักวิ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมจาก จังหวัดตรัง สงขลา สตูล ระยอง พระนครศรีอยุธยา และกรุงเทพมหานคร

ผลการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ถือว่าประสบความสำเร็จเหนือความคาดหมาย เนื่องจากเป็นกิจกรรมเดิน-วิ่งที่สำนักวิชาเภสัชศาสตร์จัดขึ้นเป็นครั้งแรกและได้รับการตอบรับ เสียงชื่นชม จากผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี ทั้งด้านการจัดการ การบริการ และการอำนวยความสะดวกให้กับนักวิ่งที่โดดเด่น โดยทางสำนักวิชาเภสัชศาสตร์จะได้นำข้อเสนอแนะและคำแนะนำต่างๆจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมมาปรับปรุง พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมในปีต่อๆไปให้ดีขึ้นยิ่ง

ประมวลภาพ


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://pharmacy.wu.ac.th/

TOP