ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ประกาศผลการพิจารณาบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 8 รอบที่ 2 เพิ่มเติม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 8 หัวข้อ Research for Well-Being ในวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2559 ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกาศผลการพิจารณาบทความ รอบที่ 2 เพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดดังนี้

การประชุมวิชาการระดับชาติ "สหวิทยาการสุขภาพ" ครั้งที่ 1 : Session 2 Cancer Biology and Immunomodulation รอบที่ 2
การประชุมวิชาการระดับชาติ "สหวิทยาการสุขภาพ" ครั้งที่ 1 : Session 6 Nursing Science and Public Health รอบที่ 2
หัวข้อพิเศษ : เศรษฐกิจสร้างสรรค์ รอบที่ 2 เพิ่มเติม
กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม รอบที่ 2 เพิ่มเติม
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รอบที่ 2 เพิ่มเติม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://wuresearch.wu.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทรศัพท์ 0-7567-3566, 0-7567-3565 e-mail:wuird.walailak@gmail.com


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wuresearch.wu.ac.th

TOP