ขอเชิญร่วมฟังเสวนา ธรรมะ นำทาง สร้างชีวิต โดย แทนคุณ จิตต์อิสระ ในวันพุธที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙