ข่าวการศึกษา

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนที่ประเทศญี่ปุ่น และประเทศจีน

จากความร่วมมืออย่างเป็นทางการระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กับ Toho University ประเทศญี่ปุ่น และ Kunming Medical University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ได้ส่งนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 5 จำนวน 4 คน เดินทางไปศึกษาแลกเปลี่ยน และเรียนในรายวิชาชีพเลือก ที่ Toho University และ Kunming Medical University ดังนี้

Toho University ประเทศญี่ปุ่น
1. Miss Sirilak Thongmee ระยะเวลา 9-20 พฤษภาคม 2559
2. Miss Juthamas Chuthong ระยะเวลา 9-20 พฤษภาคม 2559


Kunming Medical University
1. Miss Savanya Nganvivattavorn ระยะเวลา 25 เมษายน -8 พฤษภาคม 2559
2. Miss Penpitchaya Wongwiwat ระยะเวลา 25 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2559


สำหรับการส่งนักศึกษาแพทย์ ไปศึกษาแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยทั้งสองแห่งนี้ได้รับความร่วมมือและการประสานงานจาก รองศาสตราจารย์ รศ.นพ. วีรวัฒน์ มหัทธนตระกูล ซึ่งสำนักวิชามีแผนงานในการจัดส่ง และรับนักศึกษาแพทย์จากทั้งสองมหาวิทยาลัยมาแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในโอกาสต่อไปเช่นเดียวกัน

TOP