ขอเชิญร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นและชี้แจงการก่อสร้างถนนทางเข้าศูนย์การแพทย์