ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์นักวิชาการ สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร