ศูนย์นิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการเป็น Keynote speakers for the Midwest Regional GLOBE Science Fair, Midwest United States