นักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ มวล.สุดเจ๋งคว้ารางวัลผลงานวิจัยดีเด่นด้าน Best Paper