คณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรแพทยศาสตร์และกายภาพบำบัด ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่ 2558 ( เป็นกรณีพิเศษ)