ข่าวทั่วไป

คณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรแพทยศาสตร์และกายภาพบำบัด ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่ 2558 ( เป็นกรณีพิเศษ)คณะอาจารย์สำนักวิชาแพทยศาสตร์และสำนักสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรแพทยศาสตร์และหลักสูตรกายภาพบำบัด เข้าร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ (เป็นกรณีพิเศษ) แก่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2558 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ วัดคลองเรียน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ทั้งนี้ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. จัดพิธีพระราชทานเพลิงศพ (เป็นกรณีพิเศษ) เพื่อให้นักศึกษาที่เรียนรู้วิชากายวิภาคศาสตร์จากร่างจริงของผู้บริจาคร่างกาย ได้แสดงความรู้สึก กตัญญูรู้คุณต่อร่างของผู้บริจาคร่างกายซึ่งนักศึกษาเรียกว่า “อาจารย์ใหญ่” โดยการจัดงานพิธีพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่ เพื่อแสดงความกตัญญู หลังเสร็จสิ้นการเรียนการสอน

ประมวลภาพ

ขอขอบคุณภาพข่าวจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

TOP