ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายเรื่อง วิทยาศาสตร์โบราณคดี เพื่อพัฒนางานวิจัยและส่งเสริมการเรียนการสอน