ข่าวเด่น

ผศ.ดร.จอม สุวรรณโณ เข้ารับประทานรางวัลพยาบาลดีเด่นจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์โสมสวลีฯผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จอม สุวรรณโณ อาจารย์ประจำสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่น ประเภทผู้ปฏิบัติการพยาบาล เขตภาคใต้ เนื่องในวันพยาบาลสากล โดยเข้ารับประทานรางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เมื่อวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร

TOP