มวล.-มรภ.สงขลา-มรภ.นครศรีฯ จับมือร่วมวิจัยวิทยาศาสตร์โบราณคดี