ขอเชิญ อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ร่วมกิจกรรม Startup initiative อยากทำธุรกิจ Startup ต้องไม่พลาด