ข่าวทั่วไป

ขอเชิญ อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ร่วมกิจกรรม Startup initiative อยากทำธุรกิจ Startup ต้องไม่พลาด

โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญ อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ร่วมกิจกรรม Startup initiative อยากทำธุรกิจ Startup ต้องไม่พลาด เข้าร่วมกิจกรรม "Startup initiative จุดประกายความคิดเริ่มธุรกิจ Startup" วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 น. – 12.00 น. หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

"Startup initiative จุดประกายความคิดเริ่มธุรกิจ Startup" เป็นกิจกรรม Talk ของผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรม Startup Walailak ที่กำลังจะเกิดขึ้นในเร็ว ๆ นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักให้เกิดขึ้นกับนักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป ในการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup) ที่ใช้องค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจ Startup ที่กำลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในปัจจุบัน โดยรูปแบบเป็นการบรรยายโดย อาจารย์ธรรมศักด์ อรชุนวงศ์ โค้ชเดี่ยว ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแรงบันดาลใจระดับประเทศ พร้อมกับกิจกรรมสันทนาการโดยนักร้องชื่อดัง คุณเสกสรรค์ ปานประทีป ศิลปินนักร้องชื่อดังระดับประเทศ และแขกรับเชิญ นายธนอรรถ ศิรชัยทัศ Director of TDH Prestigious Dermatology Co., Ltd. เจ้าของผลิตภัณฑ์ Wiesse ครีมกันแดดนาโน ที่เกิดจากงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งได้ที่ โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร 075 673580 คุณนันท์ภัส เหมทานนท์

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wusp.wu.ac.th/2016/05/startup-initiative/

TOP