ขอเชิญร่วมกิจกรรมปลูกข้าวและพืชหมุนเวียนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยจัดพิธีปลุกเสก และทำขวัญข้าว “ข้าวมงคล” มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์