ข่าวทั่วไป

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ศึกษาเรียนรู้ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ผู้บริหารและบุคลากรศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จำนวน 7 คน นำโดย ผศ.ดร.อัจฉราพร โชติพฤกษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานและบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ศึกษาดูงาน "การบริหารจัดการและนโยบายการจัดสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์" ระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤษภาคม 2559 โดยมี ผศ.ดร.วัลลา ตันตโยทัย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมคณะ ให้การต้อนรับและร่วมพูดคุย ณ ห้องโมคลาน ชั้น 2 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ทั้งนี้ คณะจะศึกษาเรียนรู้ “การบริหารจัดการสหกิจศึกษาหลักสูตรบัญชี และหลักสูตรอุตสาหกรรมท่องเที่ยว” จากนั้นจะศึกษาดูงาน สถานประกอบการ “หลักสูตรอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ” ในพื้นที่เกาะสมุย จ.สุราษฏร์ธานี

ภาพกิจกรรม

TOP