นักวิจัย ม.วลัยลักษณ์ พบวิธีการถนอมข้าวเปลือกและข้าวกล้องโดยใช้แผ่นรากผักตบชวาที่มีไอของน้ำมันหอมระเหย