นักศึกษาสหกิจศึกษา มวล. เจ๋ง คว้ารางวัลระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2559