สำนักวิชาแพทยศาสตร์จัดโครงการประชุมวิชาการ ประจำปี 2559 เรื่อง Medicine Towards the AEC