ข่าวทั่วไป

ม.วลัยลักษณืยินดีต้อนรับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จำนวน 26 คน ศึกษาเรียนรู้งานสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.00-16.00 น. โดยจะให้การต้อนรับ ณ ห้องตุมปัง ชั้น 3 อาคารบริหาร

TOP