ผู้ประกอบการใหม่พื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี ร่วมสร้างโอกาส เข้าอบรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ธุรกิจ พร้อมขยายเครือข่ายธุรกิจ กับโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC)