ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Leadership Development Program (LDP)