ขอเชิญสมัครร่วมโปรแกรม 24 เพื่อนำงานวิชาการรับใช้สังคมส่งวารสารนานาชาติใน 24 สัปดาห์