เชิญสมัครร่วมโครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "นักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ รุ่นที่ 3"