มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ปณิธานความดี ปีมหามงคล ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา”