นักศึกษาหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรม “ซ่อมแซมฝายมีชีวิต ยางค้อมร่วมใจ” ให้แก่หมู่บ้านยางค้อม อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช