ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญชมรายการ หนึ่งในพระราชดำริ ตอนวิทยาศาสตร์โบราณคดี

รายการ หนึ่งในพระราชดำริ ตอนวิทยาศาสตร์โบราณคดี ซึ่งเป็นความร่วมมือของเครือข่ายวิจัยภาคใต้กับประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ออกอากาศ ทาง ช่อง 9 MCOT HD ผ่าน บทสัมภาษณ์คณาจารย์และนักศึกษา ที่แสดงมุมมองประสานความร่วมมือ ข้ามศาสตร์ และ ข้ามสถาบัน สู่พรมแดนใหม่ทางวิชาการไทย อีกทั้งยังถ่ายทอดความสวยงามของอาคารสถานที่ผ่านรายการอีกด้วย

ผู้สนใจสามารถรับชมรายการย้อนหลัง ได้จาก https://www.youtube.com/watch?v=FzrTUQj-Q_I

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.youtube.com/watch?v=FzrTUQj-Q_I

TOP