ขอเชิญชมรายการ หนึ่งในพระราชดำริ ตอนวิทยาศาสตร์โบราณคดี