ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมวลัยลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ ฉลองสิริราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี “รวมดวงใจ ปลูกไทย...ในแบบพ่อ”มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมวลัยลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ ฉลองสิริราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี “รวมดวงใจ ปลูกไทย...ในแบบพ่อ” ในช่วงค่ำของวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ เพื่อให้นักศึกษา บุคลากร ประชาคมวลัยลักษณ์ และประชาชนในพื้นที่รายรอบมหาวิทยาลัย ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี โดยมี ดร.เลิศชาย ศิริชัย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธาน พร้อมด้วยนักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ แขกผู้มีเกียรติ ประชาชนชาวท่าศาลาและใกล้เคียงเข้าร่วมกว่า ๗๐๐ คนกิจกรรมภายในงานมีการลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมทั้งเขียนปณิธานความดี ตามรอยพ่อบนผืนผ้า จากนั้นชมการแสดงของวงดนตรีไทยและวง WU Band บรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ โอกาสนี้ ดร.เลิศชาย ศิริชัย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ประธานในพิธี เปิดกรวยถวายพระพรและอ่านบทอาเศียรวาท นายบุญเสริม แก้วพรหม ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอท่าศาลา ในนามประชาคมท่าศาลา อ่านบทอาเศียรวาทในทำนองเพลงร้องเรือปักษ์ใต้และนางสาวกวินสรา สุดใจ ผู้แทนนักศึกษา อ่านบทอาเศียรวาทจากนั้นชมการแสดงจากวงดนตรีคลาสสิค WU Ensomble บรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ การแสดงชุด “ตามรอยพ่อ” และกิจกรรม “จารึก...คำแห่งจงรักภักดีบนผืนผ้า” โดยนักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกันคลี่ผืนผ้าที่จารึกคำปณิธานความดีจาก ผู้บริหาร พนักงาน นักศึกษา ตลอดจนพสกนิกรทุกหมู่เหล่าที่ร่วมในกิจกรรม เพื่อถวายเป็นสัตย์ปฏิญาณแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยผืนผ้าทั้งหมดที่นำมาร้อยเรียงต่อกันมีความยาวกว่า ๓๐๐ เมตร ทั้งนี้ตลอดระยะเวลาในการคลี่ผืนผ้า ได้รับเกียรติจาก คุณภราดล พรอำนวย ศิลปิน นักดนตรี นักเดินทาง นักเขียน เจ้าของโปรเจค “มือเย็นเมืองเย็น” เป่าแซกโซโฟน และวง WU Ensomble บรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ ต่อด้วยพิธีเชิญธงเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี การแสดงชุด “ในหลวงของแผ่นดิน” พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรและผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดร่วมกันสวดมนต์บท โพชฌังคปริตร ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการที่ทรงพระประชวรอยู่ในขณะนี้ และร่วมกันร้องเพลง สดุดีมหาราชา

ประมวลภาพ

ข่าว/ภาพ โดย นางสาวชลธิชา ปานแก้ว ส่วนประชาสัมพันธ์

TOP