วลัยลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ ฉลองสิริราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี “รวมดวงใจ ปลูกไทย...ในแบบพ่อ” ปลูกต้นไม้ ๗๗๐ ต้น