ข่าวทั่วไป

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากสถาบัน Grenoble-Inp ประเทศฝรั่งเศสมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยส่วนวิเทศสัมพันธ์ ต้อนรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาจากสถาบัน Grenoble-Inp ประเทศฝรั่งเศส เพื่อร่วมทำวิจัยเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์สามมิติสำหรับซีเมนต์ โครงการประยุกต์ใช้ Virtual Reality และโครงการใช้ Augmented Reality ในงานอุตสาหกรรมไทย เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้องโมคลาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โอกาสนี้ ดร.มนเทียร เสร็จกิจ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย อาจารย์โกสินทร์ กาฬรัตน์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนกับสถาบัน Grenoble-Inp ประเทศฝรั่งเศสในครั้งนี้ เป็นโครงการที่สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับความร่วมมือจากนักศึกษาจากสถาบัน Grenoble-Inp มาร่วมทำวิจัยและพัฒนาห้องปฏิบัติการร่วมกับ นักศึกษาและคณาจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งปีนี้มีนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๓ คน คือ Mr.Jose Bujalance , Mr.Pascal Robert และ Mr.Matthieu Hernando โดยคาดว่าจะมีผลงานตีพิมพ์ร่วมอย่างน้อย ๓ ฉบับ

ประมวลภาพ

ข่าว/ภาพ โดย นางสาวชลธิชา ปานแก้ว ส่วนประชาสัมพันธ์

TOP