ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน ชื่นชมนักศึกษาจิตอาสา